Εφαρμογές

 

    ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ  εκ  εκ

ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  4000 ΛΙΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ )

 

 

ΕΚΘΕΣΗ  εκ  εκ

ΚΟRCA 2000 (υπεσύνχρονος αποστα-       ΦΙΛΛΙΠΟΥ(υπερσύνχρονοι βιομηχανικόι   ΠΗΓΑΣΣΟ (ολοκληρωμένο συγκρότημα

κτήρας τσίπουρου 1300 λ σε ξέχωρο         αποστακτήρες  αιθεριων ελαίων                αιθέριων ελαίων 2500 λίτρων 

δοχείο βρασμού ατμού στην Αλβανία)       ατμοαπόσταξης στον Βόλο)                       ατμοαπόσταξης  στον Λαγκαδά Θεσ/νικης)

 

 

ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΖΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ  εκ  εκ

ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ (βιομηχανικός αποστα-      ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (βιομηχανικός        ΑΦΟΙ ΚΑΣΚΟΥΤΑ (βιομηχανικός απο-

κτήρας 1000 λ με στήλη επαναβρασ-      αποστακτήρας 1000 λ σε ξέχωρη στήλη       στακτήρας 1200 λ ούζου στο Ξηλόκαστρο

μού στην Ζίτσα Γιάννενα)                         επαναβρασμού στον Τύρναβο)                       Κορινθίας)                       

 

 

ΕΚΘΕΣΗ  εκ  εκ

 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ (βιομηχανικό απο-        INOSPIRIT (βιομηχανικός αποστακτή-     ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (βιομηχανικος απο-

στακτήρας 1700 λ με στήλη επανα-       ρας 1000 λ ούζου στην Βέροια)                 στακτήρας 1200 λ για ούζου στον Τύρναβο)

βρασμού στην Πάτρα)

 

 

 ΕΚΘΕΣΗ  εκ  εκ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ (ολοκληρωμένο συγκρότημα      ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ WINE (βιομηχανικοί       ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ (αγροτικοί αποστακτήρες

1300 λ τσίπουρου με στήλη επαναβρα-         αποστακτήρες τσίπουρου με στήλες      τσίπουρου-ρακής 130λ ο καθένας στην

σμού στις Σέρρες)                                                επαναβρασμού στον Βόλο)                       Αμπελι Σερρών

 

 

ΕΚΘΕΣΗ    εκ  εκ

ΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΙΔΗ (συγκρότημα αιθέριων       ΚΑΤΤΗΣ (αποστακτήρας αιθέριων            ΤΣΙΝΑΣ (αποστακτήρας αιθέριων ελαιων

σ.ο. 900 λίτρων υδροατμοαπόσταξης               στην Λίμνο)                                                       στις Σέρρες)

στον Ασκό Θεσσαλονίκης)

 

 

ΕΚΘΕΣΗ  εκ  εκ

 ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ (απο-         ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ (καζάνι 130λ με πυρινα   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (αγροτικος καζάνι 130λ

στακτήρες ούζου σ.ο. 500 λ  Αριδαία)           με πυρινόξυλο στις Α.Πούλιες Μονο-        με πετρέλαιο στην Αιγάνη Λάρισας)

                                                                                 φαστσίου στο Ηράκλειο Κρήτης

 

 

ΕΚΘΕΣΗ   εκ  εκ

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Ι.(αγροτικός αποστακτήρας     ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ (αγροτικός αποστακτή-     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (αγροτικος αποστακτή-

στην Σιτεία Κρήτης)                                          ρας 130 λ με πυρινακι-πελλετ στην         ρας 130  στον Ασκο Θεσσαλονίκης)

                                                                                 Σιτεία Κρήτης

 

 

ΕΚΘΕΣΗ  εκ  εκ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ                            ΜΕΝΕΚΟΣ (αποστακτήρας αιθεριων       ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΤΙΚΗ (πασαρελα)

(καζάνι τυροκομίας στην Γέργερη           υδροατμοαπόσταξης στην Χαλκιδική)                                         

Ηρακλείου)